Млад специалист с право на международна кариера

Млад специалист с право на международна кариера
Този проект е насочен към всички млади специалисти, които се обучават в сферата на комуникациите, международните отношения, психология, педагогиката, мениджмънта.

Ние ви даваме възможност да приложите вашите теоретични знания на практика в реална обстановка с клиенти или управление на хора, заобиколени от подкрепяща среда и добронамерено отношение и ви предлагаме гъвкаво работно време.

В полза на вашето бързо кариерирно израстване предлагаме допълнително обучителна програма за спецификата на нашата бизнес - система.

Всички, които успешно преминат обучителната програма достигат до позиция мениджър и имат възможност за надграждане. Стартов месечен доход за 4 часа на ден след преминаване на обучителната програма 600 лв. Имате възможност да достигнете доход 1800 лв.

За повече информация се запише за уебинар ‘Аз съм млад специалист с право на кариера”


Запиши се за безплатен уебинар

Това е твоята възможност за успешен бизнес

Знаете ли кой ви покани?


Записване